Thơ chế vui về con gái

Con gái thời nay thật lạ đời
Bóng đá, đấu vật gì cũng chơi
Võ thuật, quyền anh rồi bắn súng
Thuốc lá, bia rượu cũng ăn chơi

Con gái thời nay cũng thích phơi
Quần đùi áo lưới khắp mọi nơi
Kêu ca nam giới đòi bình đẳng
Nhưng mà cởi trần chẳng dám chơi.

*
* *

Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay thủ tiết thờ chồng… theo trai.
Gái xưa dạ một, vâng hai
Gái nay mà bảo là quai cãi liền.

Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy kẻ điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường shopping.

Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể… “tinh tinh xổng chuồng “.
Gái xưa ăn nói dịu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.

Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai.

Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn…

Xù (Sưu tầm)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.