Thầy Giáo Trẻ
Thơ: Huy Thọ

Con lại trở về bên mái trường xưa
Khi những hạt mưa rơi trên hàng phượng vĩ
Trường mình vẫn vậy, vẫn như xưa thầy nhỉ
Mỗi góc sân trường một kỷ ...