PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY – QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Các quy định về quyền riêng tư:

1. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN BLOG

Mình có Form đăng ký nhận thông báo chia sẻ bằng hình thức gửi email tại blog cá nhân này. Đảm bảo mọi thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật. Thông tin sẽ không được cung cấp cho bên thứ 3 với mục đích thương mại hóa.

Một số bài viết thông tin thu thập được chia sẻ lại sẽ được ghi nguồn cung cấp đầy đủ. Các bài viết trên Blog được hiển thị miễn phí cho người dùng truy cập tham khảo, học tập kiến thức.

2. YẾU TỐ COOKIE VÀ THEO DẤU

Cookie theo dấu là quy chuẩn mới hiện nay. Khi truy cập Blog này thì mọi thông tin truy cập của bạn sẽ được lưu lại trong chính trình duyệt của bạn. Đây hoàn toàn không phải vì mục đính kiếm tiền.

3. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và sẽ được thông báo trước.

Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ và gửi thông tin cho mình để được hỗ trợ giải đáp.

Facebook Comment