Sau mưa

Sau mưa

Tan cơn mưa hoa mướp nở khoe vàng
Chú ong thợ sà vào say hút nhụy
Lửng thửng dao quanh vườn tôi nghĩ
Đời như con ong đời sướng biết bao nhiêu?

270816

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.