Sau mưa 3

Sau mưa 3

Sau cơn mưa hoa mướp lại thêm vàng
Ong bướn rộn ràng bay tìm hút nhụy
Riêng nhà thơ vẫn nằm xoài suy nghĩ
Thu ốm rồi nên gió chẳng mơn man!

270816

SAU MƯA (2)

Tan cơn mưa hoa mướp nở khoe vàng
Chú ong thợ sà vào say hút nhụy
Lửng thửng dạo quanh vườn tôi cứ nghĩ
Đời như ong đời sướng biết bao nhiêu!

270816

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.