Phận gái thuyền quyên

Phận gái thuyền quyên

Vẫn vẹn tươi nguyên một nụ hồng
Thường hay bỏ ngỏ để trông mong

Chờ người ghé lại xây lầu mộng
Đợi kẻ qua đây thỏa giấc nồng

Sắc nước hương trời ong bướm lượn
Hoa tàn nhụy úa vội cao dông

Thương thay phận liễu nhiều ngang trái
Trách kẻ vô tâm chẵng thật lòng

Lc

 

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.