MÌ GÕ

MÌ GÕ

Mì gõ đêm khuya kiếp phận nghèo
Con đường lạnh vắng bóng buồn teo

Vì mưa nhạt khách tim sầu héo
Bởi thế buồn chi dạ mốc meo

Ngó lại nhà ai giàu đóng nẻo
Quay nhìn cửa họ chắc còn keo

Trời chia số phận sao không khéo
Ở đó chăn êm đây ướt mèo

NTHN

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.