Lời quả phụ

LỜI QUẢ PHỤ

Hoa đây bão dập mưa vùi
Hoa đâu vẫn nở vàng tươi khoe màu?

Đời hoa sao sớm bể dâu?
Vừa tươi hơn hớn đã rầu rầu phai!

Anh đi về chốn tuyền đài
Bỏ em lẻ bóng đêm dài đầu đông

Vùi trong nệm ấm chăn bông
Mà sao buốt lạnh từ trong ra ngoài?

Nhìn hoa thở ngắn than dài
Trời xanh sao nỡ dập vùi đời hoa?…
25/08/16

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.