Hồn quê

Hồn quê

hương quê dủ bóng mái hiên.
nâng nâng ngoài ngõ thật hiền trước sân.
hồn quê ai bóc trắng ngần.
lung linh trên lá là đà bên mương.
bâng khuâng suốt cả rặm trường.
hồn quê là bước soi đường ta đi.
bên vườn cây lá xanh rì.
đung đưa lưu giữ hương thì chốn quê.
đi đâu ta cũng nhớ về.
hồn quê đất việt vọng về ngàn năm….!!!

……………..gl 17/08/2016…..

 

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.