10 roi dạy vợ

Mặt thì trát phấn bôi kem
Lợi dụng ngày lể cả đêm mò về
Hôm nay chồng quyết xin thề
Phải đánh một trận để mà răn đe

1 roi.. chồng nói phải nghe
Vợ mà cải lại chồng đè gãy xương
2 roi.. luôn nhớ phải nhường
Chồng luôn là đúng trăm đường vợ sai
3 roi… cái tội mê trai
Mặc đồ hở rốn tối ngày đi chơi

4 roi … cái tính lả lơi
Thấy trai liếc mắt anh ơi mua bòng
5 roi.. ghi khắc trong lòng
Việc nhà phải giỏi thương chồng nhiều hơn
6 roi… giảm bớt phấn son
Khoản này hơi tốn dành tiền con ăn

7 roi… bỏ thói lăng nhăng
Từ nay cấm vợ cằn nhằn cấm la
8 roi… không được la cà
Tụm ba tụm bảy ngồi mà hóng phây
9 roi… nhớ rỏ điều này
Tối ngũ vợ phải vòng tay ôm chồng

10 roi… đánh mạnh vào mông
Cho chừa cái tật thả rông ngoài đường
Tội này phải đánh làm gương
Chồng mà tha tội trăm đường vợ hư

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.