GỞI EM NGÀY CUỐI TUẦN THƠ

Đợi đón vần đi góp ý về
Chờ câu nhặt chữ tứ so kê
Làm thơ gởi chúc em ngày mới
Giữ đúng lời y ước nguyện thề

Trẻ riết hoài xinh trước tiên đề
Lành an lắm khoẻ xúm lân lê
Âu lo sầu khổ thôi đeo bám
Hàm tiếu cười khoe sắc hả hê

Rồi gắn tình chung má vai kề
Phún tràn hương lửa kiếp phu thê
Yêu đương ngầy ngật nồng tay miết
Mộng ướm mời mơ khát khao mê

Thương nhớ thành đôi sống một bề
Từ đây mưa móc tắm phủ phê
Hạnh phúc ngần trăm thôi nôi đón
Chung thuỷ ngàn năm ái ân hề

31/7/2016. Huynh Minh

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.