EM

EM

Em là cô gái đồng quê
Làn da cháy nắng tóc thề khô xơ
Vương buồn lên mắc ngu ngơ
Mỗi khi ngắm cảnh vu vơ trong lòng

Tính em thì rất thong dong
Công việc bề bộn trong lòng vẫn yên
Mọi người đánh giá chẳng hiền
Đôi khi em thấy mình điên thế nào

Chiều dài cũng chẳng đuợc cao
Môi cười được cái lúc nào cũng tươi
Chồng em luôn trách em lười
Không no công việc cứ lươn khươn hoài

Mà lạ em cứ ra ngoài
Nhìn thấy nhanh nhẹn mọi người đều khen
Ai đâu sống ở cạnh em
Mới rõ tính nết của em thế nào

Bạn bè chê cũng buồn sao
Mà thôi em kệ thế nào cũng xong.

PTTH.HN.26/09/16.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.