Chiếc lá

CHIẾC LÁ

Viễn xứ người ơi mong chả đợi
Em còn đếm thiếu lá vàng rơi
Buồn ơi lãng đãng đeo mòn mỏi
Vui hỡi hoang tàng bỏ cuộc chơi

Lá vẫn vàng bay cơn gió thoảng
Hoa hoài tím rụng mảnh tình côi
Sầu vương ngõ liễu đường chia ngả
Chiếc lá tàn hương bóng một người

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.