Thơ tình yêu buồn: Yêu ai yêu cả lối về

Thơ tình yêu buồn: Yêu ai yêu cả lối về. Nhớ anh nhớ đến thế / Yêu anh đến độ nhường / Em thương cả con đường / Nơi anh từng bước đi.

Yêu ai yêu cả lối về

Đi qua ngõ nhà anh
Sao thấy lòng xốn xang
Cũng chỉ là con đường
Sao thân thương đến thế.

Thơ tình yêu buồn: Yêu ai yêu cả lối về
Phải chăng là ta đã … yêu ai cả lối về.

Đi qua ngõ nhà anh
Chân ngập ngừng dừng bước
Thoảng nghe trong gió nhẹ
Tiếng bước chân ai về.

Đi qua ngõ nhà anh
Lòng bình yên đến lạ
Phải chăng là ta đã
Yêu ai cả lối về.

Con đường nào anh bước
Xóm nhỏ nào anh đi
Đường cũng hóa mộng mơ
Vì có anh tiếp bước.

Nhớ anh nhớ đến thế
Yêu anh đến độ nhường
Em thương cả con đường
Nơi anh từng bước đi.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.