Mộng ước đâu rồi

MỘNG ƯỚC ĐÂU RỒI

Con đò vội vã bước sang ngang
Hẹn ước xưa đôi lứa muộn màng

Sáo sổ lồng bay đi mất hút
Diều buồn đứt chỉ vút chiều hoang

Trăng thề vụng vỡ sầu tê tái
Khúc nhạc ly tan dạ bẽ bàng

Gió bấc trời vào đông buốt giá
Lang thang góp nhặt nỗi niềm mang

Sông Quê

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.