Đôi bờ

Ai trong đời không một lần vụng dại
Bởi Mối tình thuở nào mới chớm yêu
Tình yêu đầu luôn mang nhiều mộng đẹp
Dẫu dỡ dang vẫn không thể phai màu.

Ai trong đời không một lần thương nhớ
Bóng hình nào… mang cất nơi góc tim
Tình yêu đầu nhẹ nhàng như cơn gió
Nào mấy ai giữ được gió bao giờ…

#gió

Facebook Comment

4 bình luận
  1. Cindy Nguyen
  2. Huong Ngat
  3. Quân Lê
  4. Tan Tan Bui

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.