THUỞ XƯA

THUỞ XƯA

“Bao giờ cho đến ngày xưa”
Để tôi được tắm cơn mưa hạ về
Cùng nhau chạy khắp triền đê
Cánh diều xưa ướt..đã về xa xôi

Bao giờ cho tới cái thời
Hai đầu quang gánh.tôi ngồi một bên
Nón cời mẹ mắc phía trên
Che con khỏi nắng bập bênh chợ chiều

Đồng xa vang tiếng sáo diều
Hoàng hôn dần muộn liêu xiêu cánh cò
Về thăm quê…được đi đò
Đêm nằm vọng lại câu hò mẹ ru

THƠ : Hùng Lê Văn
ẢNH : minh họa (st)
Khánh hoà 30.6.2015

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.