Hồ Thu

HỒ THU
Thơ Vũ Thắm

Em cứ ngồi lặng lẽ
Hồ thu nước trong veo
Đôi mắt lành như lá
Mà nghiêng cả nắng chiều

Em cứ ngồi như thế
Mặc sao trời nổi trôi
Mặc hao gầy trăng gió
Mặc sức sống đầy vơi

Em vẫn ngồi lặng lẽ
Mà xiêu cả đất trời…

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.