Bão ủ

Bão ủ

Không gian đặc quánh
Xắt được miếng đêm
Bốn bề ong ong
Bức bức, bối bối

Ti vi đang nói
Cơn bão sắp về
Vợ gián mắt nghe
Chồng lại cắt điện

Vợ gắt “anh điên”
Chồng cãi nói mãi
Bão ủ lâu rồi
Nó đến là phải!

Bão cứ đến đi
Mưa mới theo về
Đổ nhà xây lại
Mình lo quái gì!

060816

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.