Mừng bạn lên lão làng

MỪNG BẠN LÊN LÃO LÀNG

Suốt ngày sinh nhật bơi trong bia
Cuối ngày sinh nhật em dìu về

Lão làng thơ – nhạc mà như cụ
Lớp trẻ nhìn lên ai chẳng mê?

25/08/16

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.