Thăm mộ bà

Thăm mộ bà

Tấc lòng từ tận phương xa
Về quê chăm chắn mộ Bà Động Tranh •
Nắng hè chẳng cản lòng thành
Gần ba trăm bậc nhanh nhanh chân trèo .

Mồ hôi giọt giọt nhỏ theo ,
Như ghi dấu ấn trò nghèo cùng quê .
Cảnh xưa như vọng theo về
Chồng con chăm chút , canh khuya tảo tần

Thoi đưa dệt vải gắng mần
Kinh thành Xứ Huế , trăng ngần đầu non.
Đường xa lạ nước lạ non
Chồng lo đi học , con còn trẻ thơ

Non sông đọng một hồn mơ
Cứu dân cứu nước cậy nhờ vào con.
Nặng lòng thân những héo hon
Bà đi •từ thuở hẵng còn thanh xuân.

Chắp tay đứng trước mộ phần
Nước non ngàn dặm ghi công của Người .
Thả tầm mắt đến bao nơi
Tấm lòng người mẹ ngời ngời non sông !

• bà Hoàng Thị Loan – mẹ Bác Hồ
Động Tranh – ngọn núi mộ bà , trong dãy Đại Huệ .
• mẹ Bác mất lúc 33 t

Matxcova. 17-08-2016. VMN

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.