Thăm Đồng Lộc

Thăm Đồng Lộc

Mấy nghìn hồn thiêng có bao nhiêu ngôi mộ.
Đăng đắng lòng chỗ của chị đâu?
Hai triệu hồn thiêng có bao nhiêu lăng mộ.
Còn bao nhiêu chẳng có chỗ thắp hương.

Có chỗ nào trên Tổ quốc thân thương .
Từng tấc đất dính xương thấm máu.
Ai xung trận chẳng một lòng nung náu .
Sự mạnh giầu cho con cháu đời sau.

Lý tưởng đâu? Ý nguyện của Bác đâu?
Bao nhiêu thứ nhuộm nâu rồi đó .
Bao linh hồn chẳng mọng mầu xanh cỏ ?
Ai nghĩ ? ai thương ? ai có lòng đau?

Mátxcova 12-08-2015 VMN

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.