Răng cấm

Răng Cấm.

May mắn em cười mới lộ ra
Nửa trên nửa dưới nép xương da
Hồng hồng trăng trắng còn thơm sữa
To nhỏ ngắn dài khéo … đã qua …
Đôi sáng cơm hàng vừa mở mắt
Nhiều đêm cháo chợ hết … canh ba
Xuân xanh ham hố nhiều cho lắm
Cằn cỗi chia lìa chẳng mấy xa .!

28-8

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.