QUÊ MỚI

Thủa chú chiến trường K
Anh em tôi cũng đang tại ngũ
Hai nhà đi chung một ngõ

Mẹ tôi có cối xay
Vợ chú chặt cây đóng cối giã gạo
Thúng mủng dần sàng dùng chung
Mẹ tôi dọn cơm vợ chú múc sang bát canh hến

Kết thúc cuộc chiến
Anh em tôi phiêu bạt làm ăn
Mấy lần đưa mẹ đi mẹ cứ phàn nàn
Nơi phố thị không tình làng nghĩa xóm!

Phá bờ dậu làm nông thôn mới
Bức tường cao – mỗi nhà một cửa
Chú sang chơi chó nhà tôi nó sủa
Mẹ tôi sang nhà chú, vói bấm chuông!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.