Nắng tắt

Nắng tắt

Bớ ý nào câu ới mau về
Xúm cùng tôi lục mấy vần ê
Giúp cho thi hứng làm thơ với
Chữ chất đầy kho kiếm nhiêu khê

Ừ nhớ và thương đó tiêu đề
Mần cho hay nhé khéo người chê
Gởi cho người đó liền tay nhé
Nắng tắt rồi kia chớ lê thê

Cẩn thận mà đi kẻo rớt lề
Làm rơi rớt hết vấn vương kê
Của tôi tích cóp ngày nay đó
Đừng quăng vất mất nếu vai tê

Được chứ thì mau ngoéo tay thề
Chờ đang ngóng đó cấm cà kê
Người ta khóc trách thôi hổng lấy
Thì khổ lòng tôi lỡ duyên mê

20/8/2016. Huynh Minh

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.