Mưa Tháng Bảy

…………Mưa Tháng Bảy ……….

Tháng Bảy mưa ngâu ướt sủng tình
Dòng đời cuộn chảy lệ trơ thinh
Về đâu ngỏ cụt trêu hờn liễu
Một gánh vai oằn mãi nhớ in
Người ngây dạ tủi chiều hôm trước
Phấn nhạt môi mềm lá mãi rơi
Nghĩa thấm đường xưa vì sao lạc
Duyên chừ đoạn dứt thật chơi vơi

Mây Và Gió 30/07/2016

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.