Hãy đứng lên từ nơi em vấp ngã

Hãy đứng lên từ nơi em vấp ngã
Biết ăn năn và sửa đổi sai lầm
Cuộc đời sẽ không tuyệt đường ai cả
Em nhớ rằng hạnh phúc đến từ tâm..

Mình sức trẻ nên nề chi gian khổ
Phàm là người ai chẳng muốn thảnh thơi..
Đời tuy rộng nhưng đời không có chỗ
Cho những người sống chỉ biết ham chơi..

Em thấy đấy, cây tìm nguồn lòng đất
Loài chim muông cũng lặng lội kiếm mồi
Mình cao thượng mình coi thường vật chất
Nhưng không tiền thì chết đói..vậy thôi..

(Mưa)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.