ĐỜI QUAN !

………….ĐỜI QUAN..!

đã có từ lâu thói mập mờ.
làm quan tráo trở thật đáng dơ.
miệng nói ra rồi lau đến ngoẹt.
như mình đang thể sống tịnh thanh.
nhúng chàm thì cứ chàm đen nhuộm.
chớ có hòng mong lọc thanh lòng…..!!!

…………………gl 17/08/2016….

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.