CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Quốc hội bàn đi bàn bàn lại
Ba lần việc này mới xong!
Phật tử ở Anh Giang
Muốn có tượng Bà Chúa Xứ

Không có tượng thần nữ
Bà con tìm về một tượng nam thần
Xóa râu cằm, vẽ cổ đeo vàng
Chuyển áo nâu sồng thành áo lụa

Tượng nam thần thành Bà Chúa Xứ
Không tốn nhiều công của họp bàn
Mà Bà Chúa Xứ núi Sam
Vẫn được dân tín ngưỡng

Hóa ra những việc gì hệ trọng
Quyết một lần vẫn linh thiêng hơn!

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho biết tượng Bà Chúa Xứ núi Sam, ở tỉnh An Giang gốc là tượng nam thần

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.