Cát bụi hiện hình

CÁT BỤI HIỆN HÌNH
……….

Em về mộng giấc liêu trai,
Nghe con sóng hát tình không bến bờ.
Áo thu trải lụa duyên hờ,
Để mưa gió quyện gót mờ trầm hoang
Nẻo từ điểm dấu tâm ngoan,

Cuối dòng sinh tử, lại hoàn tử sinh !
Em về ru giấc lênh đênh,
Mãn khai cát bụi hiện hình trăm năm.
Ghềnh trơ sỏi đá ăn năn
Ru hồn tỉnh thức- trăm năm gọi mời.

Ngoài đêm mưa ghé hiên đời,
Câu kinh gảy guộc buông lời tà huy !

DẠ VŨ

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.