CÁNH THU

Ngàn thương sợi nhớ chỉ mình ai
Dệt cánh tằm xuân lụa ý hoài
Bút mực tơ lòng xin gió đợi
Thơ dòng khúc dạ gởi mây bay

Mùa sang cúc nở hoa thì vẫy
Lá đổ thu về mộng có thay
Vẫn biết người xa tình chẳng lại
Sao mà khắc khoải đến hôm này

CÁNH THU

NTHN

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.