Bài thơ – Mưa thu

MƯA THU…!

*-*

Mưa thu ướt cả lời thề
Buồn vương lối nhỏ người về nơi đâu
Người ơi! Còn nhớ thề câu
Trăm năm vàng đá thương nhau trọn đời

*-*

Mang câu lục bát ru hời
Người ơi xin chớ quên lời thề xưa
Thu về lắc rắc hạt mưa
Chiều nay ngõ nhớ đong đưa giọt buồn…

*-*

Nguyễn Hảo
HP 11/9/2016

mua-thu

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.