Nắng

NẮNG

Ngày đã vơi dần trong sắc phai
Qua bao kinh tuyến nắng hao gầy
Vô tư gieo chất màu diệp lục
Lá biếc hồn nhiên trao mắt ngây

Hoàng hôn trầm lắng cung tao ngộ
San sẻ cho trăng những giọt ngày
Rơi rớt soi nghiêng song vườn trúc
Yêu kiều dáng ngọc nhớ tình ai

Dù nắng có qua miền viễn xứ
Đợi chờ sẽ đến một ngày mai

Khánh Ngọc Claire

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.