Một vạt nắng nằm quên trên bụi…

Một vạt nắng nằm quên trên bụi cỏ
Trời chưa mưa, đất đã muốn mềm lòng
Sỏi đá cũng vô tình, em thấy đó
Huống chi là sương khói, huống chi anh.

Sưu tầm

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.