LẶNG THẦM

LẶNG THẦM

Bệnh viện chiều nay buồn hoang vắng
Gió lộng tơi bời áo trắng bay.
Đưa mắt nhìn ai nhưng chẳng thấy
Chỉ thấy mây bay với nắng hồng.

Chiều nay lá gió bay nhiều quá
Mà bóng ai kia vẫn bạt ngàn.
Thấy nhớ nhung nhiều nhưng chẳng biết
Làm sao anh hiểu được lòng em.

Giận anh một tháng không thèm đến
Em ngỡ rằng anh đã đổi lòng.
Anh đi nhưng chẳng lời từ giã
Em đến làm chi đả muộn màng.

Anh ở nơi nào,anh ở đâu ?
Cho em gởi nhắn một vài lời.
Với người thông dịch ngày xưa ấy
Của một thời yêu trong lặng câm

Trần Thị Mận

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.