BÂNG KHUÂNG

BÂNG KHUÂNG

Có phải hằng nga ngự cỏi trần!
Trông hình dạ bổng thấy bâng khuâng

Bờ môi mộng thắm trao lời ái
Ánh mắt mơ huyền gợi tiếng ân

Dẫu biết tình kia còn khoảng cách
Mà sao nghĩa ấy vẫn thêm gần

Cho dù thực tế không như ước
Gắng nguyện cho tròn chữ bạn thân.

Trần Minh Huy

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.