Người đừng hỏi, em còn chi…

Người đừng hỏi, em còn chi…

Người đừng hỏi, em còn chi mà kể?
Những niềm vui thành đốm lửa lịm rồi
Buồn ngổn ngang như cỏ hoang bén rễ
Giây phút này em muốn lặng im thôi..

(Mưa)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.