Khi chiếc lá cuối cùng không còn nữa

Khi chiếc lá cuối cùng không còn nữa
Chắc là đông cũng đến lúc giã từ
Mùa cũng phải đi tìm mùa rất khác
Anh có còn yêu em trong vô tư?

Sưu tầm

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.