BỞI

BỞI
Kẹo Đắng

Âu bới tại nghiệt duyên đành chia lối
Gặp trong đời…bỗng chốc hóa xa xôi
Người tân hôn…mộng ước cũ tan rồi
Duyên đứt đoạn…tình ơi…đành chôn cất

Trên thế gian…tình phân thành…được mất
Nguyệt lão se….sai chỉ…tắt duyên đầu
Trách ông trời…cho héo rụng hoa cau
Vôi chưa thắm…dây trầu kia đã đứt

Bởi trái ngang…nên mộng lành…chia sớt
Người không yêu…nên bỗng chợt…buông tay
Đêm một mình…trò chuyện với cơn say
Say cũng bới…đêm nay…người…gá nghĩa..

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.