Trời lập đông rồi em biết không?

Trời lập đông rồi em biết không?
Heo may vờn nhẹ má em hồng
Mưa bay trắng tóc đi trên phố
Buốt giá lạnh lùng em nhớ ai?..

Facebook Comment

One Response
  1. Ban Agb

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.