Hoa phượng đỏ

Tháng Năm hoa phượng đỏ
Nhuộm tuổi ai thêm hồng
Lời yêu đầu chưa ngỏ
Muộn lỡ tình trăm năm..

Facebook Comment

5 bình luận
  1. Minh Bui
  2. Dang Tuan Anh
  3. Chuột Nhắt
  4. Trinh Thuong Hien
  5. Nam Nguyen Huu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.