Có một thời

Thơ: Du Phong

Có một thời đôi trai gái đã từng yêu
Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt
Không phải bởi lửa tình yêu lụi tắt
Mà bởi đời ...