Tình yêu sắc Tím

Có ai yêu tím bởi sự nhẹ nhàn, bởi cái cô đơn mà lãng mạn. Tôi yêu tím một cách như vậy. 

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.