Trăn trở nhìn đêm phố thẩn thờ
Heo may xào xạc lá vàng ngơ
Thương về khóm trúc vùng hiu quạnh
Hoa cúc bên vườn lạnh cánh mơ

Thu nhớ ngày quen người gái nhỏ
Xuân thì trăng ...