*** TÌNH CA MÙA THU ***
( Thơ cổ động tuyển thi tập )

Một bữa nàng thu đến với đời

Khơi nguồn cảm hứng khắp muôn nơi

Anh nhớ ,

...