“ XA RỒI TUỔI THƠ”
(Viết về nhạc sĩ Ngọc Lễ)

Anh ơi,anh có “ Mệt không” ?
“ Xe đạp ơi ” chạy lòng vòng nơi nao?
“ Vì đâu ” ai biết vì đâu?

...