XA LẠ NHAU
Thơ: Hạ Băng

Từ dạo đó ta thành người xa lạ
Chẳng ngóng chờ nơi cuối ngả đón đưa
Câu hỏi thăm như cũng trở nên thừa
Lời hứa hẹn tình xưa giờ tắt lịm

Hoàng ...