Ước gì

Thơ: Thúy Nhân

Tôi ước gì có người lắng nghe tôi
Chỉ lắng nghe thôi không nói điều gì cả
Bão tố lòng người quật quay tôi sắp ngã
Mà đến trải lòng cũng khó quá,

...