TÌNH CỜ GẶP EM

Gặp em phố vắng trời chiều
Gió lay cành liễu dáng kiều thướt tha
Nắng vàng vương những nhành hoa
Làn Hương thơm mát, miệng hoa em này

Lời em mới thật là hay
Xem thêm