định mệnhLưu trữ

ĐỊNH MỆNH

ĐỊNH MỆNH
Thơ: Mai Juby

Em chải tóc xanh để quên đi ngày cũ
Lặng lẽ tiễn anh về yêu dấu với người ta
Chúng mình thương nhau khi buổi nắng xế tà
Nay vụn vỡ cũng ngày ...

Xem thêm

ĐỊNH MỆNH

ĐỊNH MỆNH

Em chải tóc xanh để quên đi ngày cũ
Lặng lẽ tiễn anh về yêu dấu với người ta
Chúng mình thương nhau khi buổi nắng xế tà
Nay vụn vỡ cũng ngày dài xế bóng.

...
Xem thêm